Εγγραφή στο Φόρουμ Καινοτομίας [fr]

Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδας

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν προηγούμενης ηλεκτρονικής εγγραφής.

Ηλεκτρονική εγγραφή στο Φόρουμ

  • Indiquer ici votre adresse

*Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου

Παρακαλούμε εκτυπώστε την εγγραφή σας για να την επιδείξετε στις 25 Νοεμβρίου 2016.

Ειδοποίηση σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με την παρούσα ηλεκτρονική εγγραφή θα αποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας από το Τμήμα Πανεπιστημιακής Συνεργασίας - SCU του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας

για τους ακόλουθους σκοπούς :

- εγγραφή στο Φόρουμ της 25ης Νοεμβρίου 2016
- σύσταση και λειτουργία ενός μελλοντικού ελληνογαλλικού δικτύου για την καινοτομία.

Παραλήπτης των στοιχείων είναι :

το Τμήμα Πανεπιστημιακής Συνεργασίας - SCU του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί « πληροφορικής και δικαιωμάτων » της 6ης Ιανουαρίου 1978 όπως αυτός τροποποιήθηκε, διαθέτετε δικαίωμα πρόσβασηs και διόρθωσης στα στοιχεία που σας αφορούν.

Για την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μπορείτε να απευθυνθείτε στο :

Τμήμα Πανεπιστημιακής Συνεργασίας - SCU - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Μπορείτε επίσης για νόμιμους λόγους να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τα δικαιώματά σας στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Εθνικής Επιτροπής Πληροφορικής και Δικαιωμάτων (CNIL) (στα γαλλικά).

δημοσίευση 21/11/2016

Αρχή σελίδας