1 : Η Γαλλία, πρώτη αγροτική δύναμη στην Ευρώπη

Η γαλλική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η γαλλική γεωργική παραγωγή, της οποίας η αξία ανήλθε στην τιμή βάσης των 70,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011, είναι η πρώτη στην Ευρώπη.

Η Γαλλία διατηρεί τη θέση της ως πρώτης αγροτικής δύναμης, με ποσοστό σε αξία της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ, της τάξης του 18,1%. Η γαλλική παραγωγή προηγείται της παραγωγής της Γερμανίας (13,4%), της Ιταλίας (12,3%) και της Ισπανίας (10,6%). Έτσι, η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή βοοειδών, πουλερικών, δημητριακών, σακχαρότευτλων, ελαιούχων φυτών και πατατών.

Το 2012, ο τομέας αντιπροσώπευε το 5,6% των γαλλικών θέσεων εργασίας, με 1,42 εκατομμύρια έμμισθων και μη έμμισθων που εργάζονται στην γεωργία, την αλιεία και τις βιομηχανίες γεωργικών ειδών διατροφής.

Γεωργική δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας

• Εμπορικό ισοζύγιο:
Το 2012, το πλεόνασμα των γαλλικών ανταλλαγών σε είδη διατροφής έφτασε τα 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξήθηκε κατά 75 εκατομμύρια σε σχέση με το 2011. Τα γεωργικά είδη διατροφής (μεταποιημένα και μη μεταποιημένα) συνιστούν το δεύτερο εμπορικό πλεόνασμα στη Γαλλία, μετά από τον εξοπλισμό μεταφορών (15,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

• Εξαγωγές :
Οι εξαγωγές σε αξία των γεωργικών ειδών διατροφής ανέρχονται σε 57,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πωλήσεις κρασιών και σαμπάνιας αυξήθηκαν κατά 635 εκατομμύρια ευρώ (+ 9%), με αυξητική τάση ως προς τον όγκο και την τιμή. Η ζήτηση είναι μεγάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 445 εκατομμύρια ευρώ, λόγω του κονιάκ, με τις τιμές να έχουν αυξητική τάση. Οι πωλήσεις ζάχαρης, γαλακτοκομικών προϊόντων, ζωοτροφών και προπαρασκευασμένων φαγητών αυξήθηκαν.

• Εισαγωγές:
Το 2012, οι εισαγωγές των γεωργικών ειδών διατροφής ανήλθαν σε 45,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ (+ 3,0 %). Η αύξηση κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλεται στα μεταποιημένα προϊόντα ενώ η αύξηση κατά 210 εκατομμύρια ευρώ στα μη μεταποιημένα προϊόντα. Η αγορά φρούτων και λαχανικών αναπτύσσεται. Οι εισαγωγές κρεάτων και εντοσθίων αυξήθηκαν κατά 261 χιλιάδες ευρώ. Το ίδιο και η αγορά καβουριών (+ 260 εκατομμύρια ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών.

Τομέας που σέβεται το περιβάλλον

Οι τελευταίοι νόμοι που αφορούν στην γεωργία θέτουν τις βάσεις ώστε η γεωργία να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προσδοκίες της κοινωνίας, κυρίως σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αρμονικής χρήσης των αγροτικών περιοχών. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ενίσχυσε και την απαίτηση σεβασμού προς το περιβάλλον θέτοντας την αρχή της διασταυρούμενης συμμόρφωσης η οποία συνίσταται στην δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ της καταβολής των ενισχύσεων και του σεβασμού συγκεκριμένων πρακτικών που συμβάλλουν στην ποιότητα του περιβάλλοντος.

(Πηγές : Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας)

Μετάφραση : Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο

δημοσίευση 28/12/2015

Αρχή σελίδας