Νέλλη Τζάκου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας [fr]

Νέλλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

PNG

https://www.nbg.gr/

https://www.nbg.gr/en/retail/private-banking

δημοσίευση 25/11/2016

Αρχή σελίδας