Απασχόληση και Μαθητεία [fr]

Είστε σε αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα ; Είστε φοιτητής και επιθυμείτε να κάνετε μια μαθητεία στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα ;

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα διαθέτει μιαν υποστηρικτική υπηρεσία αναζήτησης θέσης εργασίας στην Ελλάδα και μια πιστοποιημένη εκπαιδευτική κατάρτιση στη Γαλλία. Η υπηρεσία, που στεγάζεται στο προξενικό τμήμα της Αθήνας, υπάγεται στο Προξενικό συμβούλιο Προστασίας και Κοινωνικής δράσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης και Εκπαίδευσης προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες και απευθύνεται, αφενός στους γάλλους υπήκοους που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα (ή τους έχοντες διπλή υπηκοότητα) και είναι σε αναζήτηση απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης και, αφετέρου στις γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για πρόσληψη.

Είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν :

  • Εύρεση απασχόλησης και προσωπικού,
  • Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση στην Ελλάδα,
  • Εργατική νομοθεσία,
  • Πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση στην Γαλλία.

Ανατρέξτε στις σελίδες του Γραφείου Απασχόλησης του προξενικού τμήματος της Γαλλίας στην Αθήνα.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα

Το Γραφείο Μαθητείας του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης δεν είναι αρμόδιο για αιτήματα πρακτικής άσκησης σε οικονομικές υπηρεσίες, στρατιωτικές αποστολές, γαλλικά πολιτιστικά ιδρύματα του εξωτερικού, γαλλικούς συνδέσμους, θέσεις υποτρόφων Γαλλικής Ξένη Γλώσσα (FLE) για τους φοιτητές επιπέδου Master 1 ή 2 του FLE, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας :

- Να είστε φοιτητής/τρια
- Να είστε εγγεγραμμένος/η σε ανώτερο γαλλικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει συνάψει συνεργασία με το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης
- Να είστε εγγεγραμμένος στο γαλλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Γενικές προϋποθέσεις

- η ΕΛΑΧΙΣΤΗ διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 2 μήνες και η ΜΕΓΙΣΤΗ σε 6 μήνες (9 μήνες για τους φοιτητές του IEP) ;

- οι φοιτητές αναλαμβάνουν τα έξοδα του ταξιδιού τους και τα έξοδα παραμονής τους

- οι φοιτητές που πραγματοποιούν μαθητεία διάρκειας μεγαλύτερης των 44 ημερών λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση. Οι μαθητείες έχουν μέγιστη διάρκεια έξι συνεχόμενους μήνες, πλην των περιπτώσεων ειδικού προγράμματος που απαιτεί μαθητεία μεγαλύτερης διάρκειας.

Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων

Είναι άσκοπο (έως και « αντιπαραγωγικό ») να απευθυνθείτε απευθείας στις υπηρεσίες της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Η διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά από το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα.

Πώς θέτω υποψηφιότητα ;
Νέα πλατφόρμα από τον Ιανουάριο 2017

Από τις 3 Ιανουαρίου 2017, όλες οι προσφορές μαθητείας θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της BIEP (Διυπουργικός Χώρος Απασχόλησης στο Διαδίκτυο

- Λεπτομέρειες της διαδικασίας στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς ανάπτυξης στην στήλη « Emplois, stage et concours »

δημοσίευση 30/11/2016

Αρχή σελίδας